Bùi Xuân Duy – CEO Hưng Thịnh FNT

Tôi là Bùi Xuân Diệu – Người sáng lập và điều hành Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế Hưng Thịnh FNT.

Bùi Xuân Diệu - CEO Nội Thất Hưng Thịnh FNT
Bùi Xuân Diệu – CEO Nội Thất Hưng Thịnh FNT